Korzyści z inwestycji w Efektywność Energetyczną

PolSEFF oferował przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji projektów inwestycyjnych zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa lub wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Blisko 2000 przedsiębiorstw, które zrealizowało swoje inwestycje w ramach PolSEFF mogło skorzystać z wymiernych korzyści jakie oferował program. Ich pozytywny wpływ miał charakter zarówno krótko - jak i długoterminowy.

Spośród najważniejszych korzyści można wymienić:

  • roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20%
  • premię inwestycyjną w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu lub leasingu, wypłacaną przedsiębiorcy po zakończeniu inwestycji
  • bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów
  • ekspertów PolSEFF obejmującą również audyty energetyczne, dzięki której kompleksowe inwestycje były optymalizowane pod kątem technicznym jak i finansowym
  • łatwy dostęp do bazy zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dzięki stworzeniu i udostępnieniu listy LEME
  • dostępność programu na terenie całego kraju poprzez lokalne oddziały uczestniczących w programie instytucji finansowych.

W rezultacie zrealizowanych inwestycji przedsiębiorstwa mogły poprawić swoją rentowność oraz jakość wytwarzanych produktów i w ten sposób jednocześnie zwiększyć poziom konkurencyjności na swoich rynkach.