Leasing Inwestycji w Efektywność Energetyczną

PolSEFF był pierwszym programem spośród wszystkich programów SEFF realizowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w innych krajach, który umożliwiał finansowanie inwestycji poprzez leasing.

Ta forma finansowania okazała się najpopularniejszą pośród polskich przedsiębiorców. Aż 70% wszystkich projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach PolSEFF zostało sfinansowane w formie leasingu.

Do podstawowych przyczyn wyjaśniających ten rezultat można zaliczyć:

  • leasing stał się naturalnym wyborem przedsiębiorców do sfinansowania zakupu materiałów i urządzeń z listy LEME
  • uproszczone procedury oraz bardzo krótki czas na decyzję o przyznaniu leasingu od momentu złożenia wniosku o finansowanie przez przedsiębiorcę
  • kategorie materiałów i urządzeń zarejestrowanych na liście LEME były współtworzone wraz z instytucjami leasingowymi, które doskonale orientowały się w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw
  • leasing okazał się także optymalną formą finansowania zakupu produktów zarejestrowanych na liście LEME preferowaną przez dostawców, którzy promując produkty objęte programem PolSEFF promowali także cały program.