Media: Publikacje prasowe i internetowe o programie PolSEFF

Publikacja Media Planet w niezależnym dodatku do Gazety Prawnej CZERWIEC 2011 Publikacja Media Planet w niezależnym dodatku do gazety Rzeczpospolita WRZESIEŃ 2011 Publikacja Media Planet w niezależnym dodatku do gazety Rzeczpospolita
KWIECIEŃ 2012
 
Publikacja Media Planet w niezależnym dodatku do gazety Rzeczpospolita WRZESIEŃ 2012 Publikacja Media Planet w niezależnym dodatku do gazety Rzeczpospolita MARZEC 2013  
publikacja Cleantech w specjalnym wydaniu poświęconym konferencji Climate Change w Warszawie PolSEFF newsletter 1, 2012 PolSEFF newsletter 2, 2013
publikacja Cleantech w specjalnym wydaniu poświęconym konferencji Climate Change w Warszawie - 2013 rok