Rekomendowane wzorce dokumentów i procesów

Jednym z czynników, który przyczynił się do sukcesu programu były przejrzyste procedury i nieskomplikowane formularze, dostępne na stronie internetowej programu.

Poniżej przedstawiam formularze, dokumenty oraz opis procedur, które były wykorzystywane w ramach programu PolSEFF.

Wniosek o finansowaniu projektu inwestycyjnego w ramach
PolSEFF
Lista wykluczeń społecznych i środowiskowych EBOiR Oświadczenie o intencji sfinansowania inwestycji w ramach PolSEFF
Application form for financing investment project within PolSEFF Letter of Engagement
Uproszczona procedura finansowania projektów na bazie LEME Standardowa procedura finansowania kompleksowych inwestycji Certyfikat klasyfikacji produktu na liście LEME
PolSEFF Simplified Procedure Financing projects based on LEME PolSEFF Standard Procedure Financing of complex projects Certyficate of a product registered on LEME