PolSEFF.org jest internetową platformą informacyjną poświęconą pierwszej edycji programu PolSEFF oraz sfinansowanym i zrealizowanym w jego ramach projektom inwestycyjnym podnoszącym efektywność energetyczną polskich firm.

Polseff.org udostępnia:

  • informacje dotyczące narzędzi i rozwiązań do zastosowania przez instytucje finansowe w celu wspierania ich procesów decyzyjnych w obszarze finansowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w sektorze MŚP
  • informacje przedstawiające doświadczenia zebrane przy finansowaniu projektów modernizacyjnych wraz prezentacją przykładowych inwestycji
  • wiedzę dotyczącą rekomendowanych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych materiałów i maszyn w formie listy LEME.