Dla Banków oraz Firm Leasingowych Korzyści z inwestycji w Efektywność Energetyczną

Program PolSEFF udowodnił, że finansowanie projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną pośród małych i średnich przedsiębiorstw jest doskonałą szansą na pozyskanie nowych klientów lub na zaoferowanie obecnym klientom atrakcyjnego produktu finansowego z wymierną wartością dodaną.

Korzyści z finansowania inwestycji zwiększąjących efektywność energetyczną firm obejmują:

  • wyróżnienie się na rynku usług finansowych poprzez zaoferowanie unikalnego produktu finansowego gwarantującego wysoką satysfakcję klienta poprzez umożliwienie mu osiągnięcia zarówno krótko - jak i długofalowych korzyści (optymalizacja inwestycji dzięki bezpłatnemu doradztwu ekspertów PolSEFF, premia inwestycyjna oraz długofalowe zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie)
  • wzrost zaufania i lojalności klientów w stosunku do instytucji finansującej
  • pozytywny wpływ na wizerunek marki instytucji finansującej, w szczególności w obszarze dbania o środowisko i zrównoważony rozwój, dostarczania realnej wartości dodanej klientom oraz innowacyjności.

Ponad 2000 sfinansowanych projektów inwestycyjnych w ramach PolSEFF oraz otrzymana liczba wniosków przekraczających możliwości programu świadczy o potrzebie tego typu produktów finansowych na rynku polskim. Reprezentatywna próbka zrealizowanych projektów prezentująca zróżnicowane potrzeby, zastosowane rozwiązania i osiągnięte rezultaty dostępna jest w sekcjii "Historie sukcesów".