Dla Małych i Średnich Firm

Program PolSEFF skierowany był do małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniały następujące kryteria:

 • przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i rolnicy
 • przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników
 • roczne obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO
 • przedsiębiorstwa nie będące częścią przedsiębiorstw nie spełniającego kryteriów Małego i Średniego Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • przedsiębiorstwa, które działają zgodnie ze standardami krajowymi oraz Unii Europejskiej
 • Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO), których klienci należą do sektora MŚP
 • przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Projekty inwestycyjne, które mogły być finansowane w ramach PolSEFF musiały spełniać następujące kryteria:

 • projekty inwestycyjne w poprawę Efektywności Energetycznej (EE) bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME, dotyczy projektów, których finansowanie nie przekracza 250 tyś EURO
 • projekty w poprawę Efektywności Energetycznej (EE) bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające minimum 20% oszczędności energii, finansowanie nie może przekraczać 1 mln EURO*
 • projekty w budynkach komercyjnych, w rezultacie których osiągnięte jest min. 30% oszczędność energii*
 • projekty w odnawialną energię generujące rocznie min. 3kWh energii na 1 zainwestowane EURO*
 • inwestycje dostawców w powiększenie mocy produkcyjnych urządzeń i technologii podnoszących Efektywność Energetyczną lub z obszaru Energii Odnawialnej.

* techniczna kwalifikacja projektu pod względem oszczędności energetycznej w przypadku projektów kompleksowych realizowanych z pominięciem listy LEME była wykonywana bezpłatnie przez konsultantów PolSEFF

Ogólne warunki finansowania inwestycji małych oraz średnich przedsiębiorstw były następujące:

 • kredyt lub leasing mógł stanowić do 100% wartości inwestycji
 • finansowanie maksymalnie mogło wynosić do 1 miliona EURO z wyłączeniem inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME (do 250.000 EURO)
 • finansowanie odbywało się wyłącznie za pośrednictwem instytucji finansowych uczestniczących w programie i zgodnie z określonymi przez te instytucje zasadami i procedurami
 • każdy projekt mógł być finansowany tylko w ramach jednej dotacji Unii Europejskiej
 • kredyt nie mógł być przeznaczony na spłatę istniejącego kredytu.