Kontakt

PolSEFF  Biuro
Platinium Business Park III, V piętro
ul. Wołoska 9A
02-583 Warszawa

Kontakt do biura PolSEFF
Tel.: +48 22 395 51 20
Fax.: +48 22 395 51 23
email: [email protected]

Kontakt do EBOR, Polskie biuro,
Michał Pankiewicz
Tel.: +48 22 520 5700
email: [email protected]