LEME - Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń

W ramach PolSEFF stworzono i z sukcesem wypromowano interaktywną Listę Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów (LEME). Lista zawiera zweryfikowane przez inżynierów PolSEFF materiały i urządzenia, które albo przyczyniają się do co najmniej 20% oszczędności energii, albo służą do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Jedną z kluczowych korzyści finansowania inwestycji poprzez listę LEME była uproszczona procedura zakwalifikowania inwestycji do programu. Dzięki niej zgłoszony przez przedsiębiorcę projekt inwestycyjny był w większości przypadków zaakceptowany w czasie krótszym niż tydzień od momentu złożenia wniosku o finansowanie. Dodatkowo przedsiębiorca mógł być pewien otrzymania 10% premii inwestycyjnej po zainstalowaniu zakupionego urządzenia z listy LEME.

Produkty były zgłaszane do Listy (LEME) przez ich producentów i dostawców. Rejestracja produktów na liście była bezpłatna. Swobodny dostęp do listy LEME za pośrednictwem strony internetowej programu www.polseff.org, mieli zarówno przedsiębiorcy, jak i producenci, a także pracownicy uczestniczących w programie instytucji finansowych. Na liście LEME znajduje się obecnie ponad 7600 urządzeń i materiałów zgłoszonych przez 937 producentów i dostawców. W celu przejścia do wyszukiwarki produktów zarejestrowanych na liście LEME prosimy kliknąć w lewym menu na "Szukaj produktu".

LEME