O PolSEFF

Program Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce - PolSEFF powstał z inicjatywy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przy wsparciu Unii Europejskiej. Głównym celem programu był rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Program został uruchomiony na początku 2011 roku z linią kredytową w wysokości 150 milionów EURO i dotacją unijną w wysokości 28 milionów EURO przeznaczoną na premie inwestycyjne dla przedsiębiorców oraz wsparcie techniczne.

Instytucjami finansowymi, które w ramach PolSEFF udzielały bezpośredniego finansowania przedsiębiorstwom były: Bank BGŻ, BGŻ Leasing, BNP Paribas Bank Polska, BZ WBK Leasing, Bank Millennium, Millennium Leasing oraz Societe Generale Equipment Leasing Polska. W związku z dynamicznie rosnącym zainteresowaniem programem polskich przedsiębiorców, w 2012 roku EBOiR podjął decyzję o zwiększeniu wartości linii kredytowej programu do 180 milionów EURO.

Projekty finansowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy główne grupy inwestycji:

  • inwestycje bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME
  • projekty dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Budynków 
  • projekty inwestycyjne.

Dostawców Przedsiębiorcy, którzy sfinansowali swoje inwestycje w ramach PolSEFF otrzymali premie inwestycyjne w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu lub leasingu, mogli też liczyć na bezpłatne doradztwo techniczno-finansowe inżynierów ekspertów programu.

Unikalne cechy programu PolSEFF: lista LEME oraz Leasing.

PolSEFF różnił się od programów finansowania zrównoważonej energii realizowanych przez EBOiR w innych krajach w dwóch zasadniczych elementach:

  1. po raz pierwszy umożliwiono przedsiębiorcom sfinansowanie inwestycji w formule leasingu
  2. w ramach PolSEFF stworzono i z sukcesem wypromowano interaktywną Listę Zakwalifikowanych Urządzeń i Materiałów (LEME). Lista zawiera zweryfikowane przez inżynierów PolSEFF materiały i urządzenia, które albo przyczyniają się do co najmniej 20% oszczędności energii, albo służą do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Jedną z kluczowych korzyści finansowania inwestycji poprzez listę LEME była uproszczona procedura zakwalifikowania inwestycji do programu. Dzięki niej zgłoszony przez przedsiębiorcę projekt inwestycyjny był w większości przypadków zaakceptowany w czasie krótszym niż tydzień od momentu złożenia wniosku o finansowanie. Dodatkowo przedsiębiorca mógł być pewien otrzymania 10% premii inwestycyjnej po zainstalowaniu zakupionego urządzenia z listy LEME. Produkty były zgłaszane do Listy (LEME) przez ich producentów i dostawców. Rejestracja produktów na liście była bezpłatna. Swobodny dostęp do listy LEME za pośrednictwem strony internetowej programu www.polseff.org, mieli zarówno przedsiębiorcy, jak i producenci, a także pracownicy uczestniczących w programie instytucji finansowych. Na liście LEME znajduje się obecnie ponad 7600 urządzeń i materiałów zgłoszonych przez 937 producentów i dostawców. W celu przejścia do wyszukiwarki produktów zarejestrowanych na liście LEME prosimy kliknąć na baner poniżej zatytułowany LEME.