Publikacje: broszury i ulotki

W ramach programu PolSEFF opracowane zostały materiały informacyjne poświęcone zarówno finansowaniu inwestycji poprawiających energooszczędność w różnego typu przedsiębiorstwach i sektorach, jak również przedstawiające możliwości i korzyści z realizacji inwestycji w modernizacje budynków produkcyjnych czy biurowych. W celu pobrania dokumentu należy kliknąć w jego ikonę.

PolSEFF Handbook
"Przewodnik dla wdrażania inwestycji
poprawiających efektywność energetyczną"     

   

 

Broszura ogólna                                 Broszura - Projekt                             Broszura - Projekt
o programie PolSEFF2                           Termomodernizacji Budynku          Modernizacji Oświetlenia

                

Broszura - Modernizacja Firmy      Broszura - Modernizacja Firmy          Broszura - Modernizacja Firmy 
Przetwórstwa Plastiku                    Drukarskiej                                        Przetwórstwa Żywności

              

Broszura - Modernizacja Firmy       Broszura - Modernizacja Firmy     Broszura - Modernizacja Sprzętu
Przetwórstwa Metalu                       Piekarniczo-Cukierniczej               Agrotechnicznego

             

Broszura - Zastosowanie               Broszura - Systemy Zarządzania     Broszura - Zastosowanie Kotła  
Kogeneracji w Przedsiębiorstwie  Energią w Przedsiębiorstwie           na Pelety w Małej Firmie

              

Broszura - Wykorzystanie               Broszura - Modernizacja                   Broszura - Poprawa Efektywności   
Ciepła Odpadowego w Firmie          Firmy Przetwarzającej Tarcicę           Energetycznej w Browarze

             

 

 

Broszura
“11 sposobów na obniżenie kosztów użytkowania energii w hali produkcyjnej”

Broszura
“10 sposobów na obniżenie kosztów użytkowania energii w budynku biurowym”
Broszura
“7 powodów, dla których finansowanie inwestycji w ramach PolSEFF bazujących na liście LEME jest korzystne dla inwestorów oraz
producentów i dystrybutorów”

  Leasing Maszyn                                   Leasing Maszyn                                   Leasing Maszyn
  Rozwiązania dla rolnictwa                 Rozwiązania dla rolnictwa                 Budownictwo
  Hodowla Zwierząt                              Uprawy roślin i leśnictwo

                

 

     

Infografika prezentująca estymowane roczne oszczędności wynikające z modernizacji hali produkcyjnej. Założenia: powierzchnia 5000 m2i, kubatura 45.000m3.

Infografika prezentująca estymowane roczne oszczędności wynikające z modernizacji budynku biurowego. Założenia: rok budowy 1965, powierzchnia 5000 m2i, kubatura 45.000m3.