Rezultaty PolSEFF

Od początku programu do maja 2014 roku ponad 1900 małych lub średnich przedsiębiorstw sfinansowało 2,021 projektów inwestycyjnych poprawiających efektywność energetyczną lub wdrażających odnawialne źródła energii.

 

Zrealizowane projekty przyniosły w sumie 343 GWh oszczędności energii i zredukowały emisję CO2 o 102 tyś ton rocznie.

PolSEFF rezultaty - Kluczowe Fakty:

Szczegóły Jednostka Wartość
Liczba sfinansowanych projektów Szt. 2021
Udzielone finansowanie Euro 185 990 885
Wypłacone premie inwestycyjne przez EBOiR Euro 18 325 190
Szacowana oszczędność energii pierwotnej MWh / rok 342 843
Szacowana redukcja emisji CO2 Ton/ rok 101 868

Żródło: PolSEFF,  stan na 30 czerwca  2014

Zaoszczędzona energia odzwierciedla średnie roczne zapotrzebowanie na energię około 44 tys. gospodarstw domowych w Polsce lub 350 tys. lodówek w klasie energetycznej A pracujących przez cały rok. Osiągniętą redukcję emisji CO2 można natomiast porównać do emisji gazu wydzielanego przez 50 tys. samochodów rocznie przy ich średnim przebiegu 15 tys. km.

Oszczędność dzięki PolSEFF

Tabele i wykresy prezentują szczegółowe fakty dotyczące rezultatów osiągniętych dzięki programowi PolSEFF.

PolSEFF rezultaty Liczba sfinansowanych projektów Wartość udzielonego finansowania
Liczba sfinansowanych projektów w województwach Wartość udzielonego finansowania w województwach Dystrybucja liczby sfinansowanych projektów w sektorach gospodarki
 Statystyka PolSEFF  Statystyka PolSEFF  Statystyka PolSEFF
Dystrybucja wartości udzielonego finansowania w sektorach gospodarki Dystrybucja liczby sfinansowanych projektów w sektorze produkcyjnym Dystrybucja wartości udzielonego finansowania w sektorze produkcyjnym
 Statystyka PolSEFF  Statystyka PolSEFF  Statystyka PolSEFF