Energia odnawialna – wpływ na środowisko i klimat

Temat wpływu energii odnawialnej na środowisko i klimat jest współczesnym wyzwaniem ludzkości. Ma dawać pewne oszczędności, lecz głównie jest odpowiedzialny za ochronę środowiska naturalnego i zapobieganie w kontekście niechcianych zmian klimatycznych.

Od lat rośnie świadomość społeczeństwa o konieczności przestawienia się na zrównoważone źródła energii. Właśnie z tego powodu popularność energii odnawialnej znacząco zyskuje uznanie i jest istotnym tematem w mediach lub polityce.

Co dają odnawialne źródła energii?

Korzystając z odnawialnych źródeł energii, przyczyniamy się do ekologicznych działań oszczędzających kondycję środowiska, na przykład poprzez zmniejszenie nacisku wydobycie i zużycie zasobów naturalnych wykorzystywanych przez ludzkość.

Korzystanie z odnawialnych z zasobów, takich jak wiatr, materiały organiczne, woda czy słońce nie prowadzi do wyczerpywania zasobów na naszej planecie, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie eksploatacji dóbr naturalnych Ziemi.

Przejście z paliw kopalnych na te odnawialne pozwoli przedłużyć żywotność planety i niweluje widoczne już dziś efekty ocieplania się jej klimatu. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy z biomasy, wykazuje znacznie mniejsze lub wręcz żadne emisje dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji w porównaniu do tradycyjnych źródeł energetycznych, jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

W czym może pomóc odnawialna energia?

Jeśli świat przestawi się na odnawialną energię, będziemy w stanie zatrzymać procesy wyniszczające środowisko i klimat. Oto konkretne zjawiska, które postępują i już widać ich negatywne skutkach efekty.

  • Zmiany klimatyczne – globalne ocieplenie to najpoważniejszy problem środowiskowy na naszej planecie. Emisja różnego rodzaju gazów prowadzi do zmian klimatycznych. Już teraz widać podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, ocieplenie temperatury, nagłe susze i powodzie. Z każdym kolejnym rokiem będzie gorzej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.
  • Zanieczyszczenie powietrza – spalanie paliw kopalnych to jedna z przyczyn powstawania smogu. Ten szkodzi zdrowiu ludzi i zwierząt. Już teraz widać jak smog prowadzi do chorób układu oddechowego i serca.
  • Degradacja gleby – degradacja gleb różnego rodzaju zanieczyszczeniami prowadzi do utraty jakości gleb i ogólnych problemów z naturalną produkcją żywności.
  • Zanieczyszczenia wód – utrata dobrej jakości wód, w tym rzek, jezior i oceanów prowadzi do problemów fauny i flory. Ma też duże znaczenie dla osób korzystających z zasobów morskich, którzy odczuwają ich degradację najbardziej.

Energia odnawialna jest jednym z argumentów w dyskusji o zatrzymaniu i łagodzeniu efektów ubocznych działalności człowieka na Ziemi. Czas, by wspólnie zastanowić się, skąd tak wiele dofinansowań i chęć szybkiej rezygnacji z silników spalinowych na przełomie kilkunastu kolejnych lat. Jeśli chcemy żyć długo i zdrowo, wszyscy musimy pochylić się nad tym tematem.

Gdzie szukać wsparcia w inwestycjach w odnawialne źródła energii?

Jeśli chcesz zadbać o środowisko, a przy tym zmniejszyć swoje rachunki za zużytą energię, możesz skorzystać z programów na dofinansowanie instalacji w odnawialne źródła energii na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Sprawdź lokalne instytucje rządowe w poszukiwaniu informacji, dotacji, kredytów i ulg za montaż tego typu urządzeń. Programy UE i międzynarodowe instytucje finansowe również wspierają projekty związane z odnawialną energią.